Vaša bezpečnosť v našich rukách.

Odborné školenia BOZP/OPP

Novinky

NOVINKY

Nová adresa školiaceho strediska

Nová adresa školiaceho strediska

Nový E-learning

Nový E-learning

Otestujte sa online

Školenie zamestnancov prostredníctvom internetu. Pre vstup do školenia zdajte meno a heslo zaslané administrátorom vášho testu.

Prejsť na testy

O nás

Spoločnosť KARENIS, s.r.o. sa zaoberá komplexnými službami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – BOZP a v oblasti ochrany pred požiarom - OPP, revízií vyhradených technických zariadení - VTZ a odpadového hospodárstva, kontrolou požiarnotechnických zariadení (prenosné hasiace prístroje, nástenné, podzemné hydranty, kontrolu požiarnych okien, dverí, klapiek a prestupov.

Pri školeniach využívame najnovšie technické zariadenia, inštruktážne filmy, ako aj prehľadne spracované prezentácie. Cieľom školenia je preškoliť zamestnancov z predpisov s čo najväčšou efektivitou, aby nami zaškolený zamestnaci maximálne využíli svoje poznatky zo školenia v praxi. 

Spoločnosť KARENIS s.r.o. zaviedla a uplatňuje od roku 2013 systém manažérstva kvality, ktorý spĺňa všetky požiadavky špecifikované normou EN ISO 9001:2008 pre nasledujúcu činnosť:

  • vzdelávacie aktivity v oblasti BOZP,
  • požiarnej ochrany,
  • bezpečnosti technických zariadení,
  • výkon činnosti technika BOZP,
  • výkon činnosti technika požiarnej ochrany

a zaviedla a uplatňuje v praxi systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý spĺňa všetky požiadavky špecifikované normou OHSAS 18001:2007.

Kontakt

Kontaktujte nás

Adresa:

KARENIS s.r.o.
Radová 15, 949 01 Nitra 1

Telefón:

0948/522646

Načítavam...
Správa bola odoslaná.