Vaša bezpečnosť v našich rukách.

Odborné školenia BOZP/OPP

Novinky

NOVINKY

Nová adresa školiaceho strediska

Nová adresa školiaceho strediska

Otestujte sa online

Školenie zamestnancov prostredníctvom internetu. Pre vstup do školenia zdajte meno a heslo zaslané administrátorom vášho testu.

Prejsť na testy

O nás

Spoločnosť KARENIS, s.r.o. sa zaoberá komplexnými službami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – (BOZP) a v oblasti ochrany pred požiarom – (OPP), revízií vyhradených technických zariadení - VTZ a odpadového hospodárstva, kontrolou požiarnotechnických zariadení (prenosné hasiace prístroje, nástenné, podzemné hydranty, kontrolu požiarnych okien, dverí, klapiek a prestupov.

Pri školeniach využívame najnovšie technické zariadenia, inštruktážne filmy, ako aj prehľadne spracované prezentácie. Cieľom školenia je preškoliť zamestnancov z predpisov s čo najväčšou efektivitou, aby nami zaškolený zamestnanci maximálne využili svoje poznatky zo školenia v praxi.

Spoločnosť KARENIS s.r.o. zaviedla a uplatňuje systém manažérstva kvality, ktorý spĺňa všetky požiadavky špecifikované normou STN EN ISO 9001:2015 pre nasledujúcu činnosť:

   vzdelávacie aktivity v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

   požiarnej ochrany

   bezpečnosti technických zariadení

   výkon činnosti technika BOZP

   výkon činnosti technika požiarnej ochrany

Ďalej spoločnosť KARENIS s.r.o.  zaviedla a uplatňuje v praxi systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý spĺňa všetky požiadavky špecifikované normou STN ISO 45001:2018/OHSAS 18001

Kontakt

Kontaktujte nás

Adresa:

KARENIS s.r.o.
Radová 15, 949 01 Nitra 1

Telefón:

0948522646

Načítavam...
Správa bola odoslaná.