Bezpečnostný technik

Cieľ školenia:

Absolvovaním vzdelávania získate teoretické vedomosti z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pričom absolvent získa „Osvedčenie bezpečnostného technika“ s celoslovenskou platnosťou. Oboznámite sa so základmi BOZP, Ústavou SR, Listinou základných práv a slobôd a ďalšími zákonmi a právnymi aktmi. Nadobudnete znalosti z oblasti teórií posudzovania rizík a metód ich hodnotenia, požiadavkami BOZP pri vyhradených zariadeniach. V neposlednom rade získate vedomosti týkajúce sa zásad prvej pomoci. 

 

Podmienky pre absolvovanie školenia:

  • vek uchádzača minimálne 18 rokov
  • minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou
  • prihláška - tlačivo stiahnuť tu

 

Cenník a trvanie školenia:

BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK
Druh školenia  Cena za účastníka Cena zmluvný partner Vydaný doklad Rozsah školenia Termín opakovania
Základné školenie 500 € 450 € osvedčenie 176 hod. -
Aktualizačná odborná príprava 85 € 65 € potvrdenie 16 hod. 1 x za 5 rokov