Cenník kontrol hasiacich prístrojov

Vykonávame pravidelné kontroly na základe Vyhláška MV SR č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov.
  
Máme oprávnenia na kontrolu od týchto výrobcov: 
 • KODRETA ŠTEFANOV s.r.o., Štefanov
 • TEPOSTOP s.r.o., Přelouč
 • HASTEX&HASPR s.r.o., Srch
 • PYROKONTROL s.r.o., Bratislava
 • ČERVINKA-CZECH REPUBLIC s.r.o.
 • VÍTKOVICE HTB
 • ETS Ostrava, a.s.
 • SANAL, s.r.l.
 • SIEL s.r.l.
 • ALBECO spol. s r.o., Ruprechtická 75, 460 01 Liberec, Česká republika
 • HASPO, spol. s r.o., U Spalvny 4223/5, 796 01 Prostějov, Česká republika
 • OGNIOCHRON S.A., Andrychów, Poľská republika
 • KZWM S.A., Siemianowskie Slaskie, Poľská republika
 • Zhejiang WinnerFire Fighting Equipmet CO., LTD
 • Yuyao Orientx Fire Safety, ČĽR
 

CENNÍK KONTROL HASIACICH PRÍSTROJOV A POŽIARNYCH HYDRANTOV

Druh výkonu

Cena za 1 ks

Kontrola prenosného hasiaceho prístroja podľa Vyhl.719/2002 Zb.z.

2,40 €

Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja podľa Vyhl.719/2002 Zb.z.

9,50 €

Režijný materiál použitý pri kontrole PHP a POJHP.

1,20 €

Tlaková skúška prenosného hasiaceho prístroja

16,50 €

Kontrola požiarnych vodovodov a zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov podľa. Vyhl. 699/2004 Zb.z.

10,50 €

Kontrola vonkajších hydrantov a odberných miest podľa Vyhl. 699/2004 Zb.z.

11,50 €

Tlaková skúška hydrantových hadíc v servise podľa STN920801

10,95 €

Vyradenie a fyzická likvidácia PHP

6,50 €

Montáž PHP a označenie stanovišťa

7,50 €

Potvrdenie o kontrole PHP

4,00 €
   

CENNÍK OPRÁV HASIACICH PRÍSTROJOV

Druh výkonu

Cena za 1 ks

servis prenosného hasiaceho prístroja

14,50 €

manometer

6,50 €

hadica (práškový, vodný)

6,50 €

prúdnica (oxid uhličitý 5kg ) 

13,00 €

prúdnica (oxid uhličitý 2kg ) 

8,50 €

doplnenie prášku  

5,50 €

poistka kovová 

2,50 €
 

        Ceny sú uvedené bez DPH !