Cenník odborných prehliadok a skúšok

 

 

Cenník odborných prehliadok a skúšok

KARENIS s.r.o

 
 

DRUH ODBORNEJ PREHLIADKY, SKÚŠKY

Cena bez DPH/zariadenie

ZMLUVNÝ PARTNER/Cena bez DPH/zariad.

Termín opakovania

 

ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY (REVÍZIE) MOTOROVÝCH VOZÍKOV

 

Motorový vozík vysokozdvižný so spaľovacím motorom

85,00

60,00

1 x za 12 mesiacov

 

Motorový vozík vysokozdvižný s elektrickým motorom

36,00

20,00

1 x za 12 mesiacov

 

Vysokozdvižný vozík ručne vedený

20,00

18,00

1 x za 12 mesiacov

 

ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ A BLESKOZVODOV

 

Elektrické spotrebiče

10,00

7,00

Podľa skupiny a triedy

 

Elektrické pracovné náradie

15,00

9,00

1 x za 2 až 12 mesiacov

 

Vykonanie kontrol. + meraní  (Zloop, Riso) 1 vývodu / obvodu (vr. všetkých súvisiacich úkonov a VRN)

26,00

20,00

Vyhl. č. 508/2009 Z. z.

 

Vykonanie kontrol. + meraní  (Rearth, R200) 1 zemniča  (vr. všetkých súvisiacich úkonov a VRN)

38,20

30,00

 

OBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ

 

Vežové žeriavy (podľa zatriedenia zdvíhacieho zariadena

66,00 - 133,00

60,00 - 128,00

1 x za 12 mesiacov

 

Mostový žeriav elektrický do 50 t

116,00

110,00

1 x za 12 mesiacov

 

Mostový žeriav elektrický do 20 t

63,00

59,00

1 x za 12 mesiacov

 

Mostový žeriav elektrický do 5 t

56,00

53,00

1 x za 12 mesiacov

 

Elektrický kladkostroj

37,00

35,00

1 x za 12 mesiacov

 

Ručný kladkostroj

20,00

18,00

1 x za 12 mesiacov

 

Zdvíhadlá s elektrickým kladkostrojom do 10 t

49,00

46,00

1 x za 12 mesiacov

 

Zdvíhadlá s elektrickým kladkostrojom nad 10 t

59,00

56,00

1 x za 12 mesiacov

 

Elektrický vrátok

26,00

24,00

1 x za 12 mesiacov

 

Spúšťacie brány s el. motorom

27,00

22,00

1 x za 12 mesiacov

 

OBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY TLAKOVÝCH ZARIADENÍ

 

Opakovaná vonkajšia prehliadka tlakových nádob stabilných

od 25,00

od 23,00

1 x za rok

 

Vnútorná prehliadka tlakových nádob stabilných

od 60,00

od 50,00

1 x za 5 rokov

 

Tlaková skúška tlakových nádob stabilných

od 100,00

od 85,00

1 x za 10 rokov

 

MERANIE OSVETLENIA

 

Meranie osvetlenia

cena dohodou podľa počtu pracovných miest

 cena dohodou podľa počtu pracovných miest