Cenník odborných školení bozp

CENNÍK ODBORNÝCH ŠKOLENÍ - (KARENIS s.r.o. )
Cenník platný od 01.01.2021
 
Termíny školení sa dohodujú individuálne
VŠEOBECNÉ ŠKOLENIA BOZP
Druh školenia
cena za účastníka
cena zmluvný partner
Vydaný doklad
Rozsah školenia
Termín opakovania
Vstupné školenia zamestnancov z BOZP
15 €
0 €
záznam
1 hod.
-
Opakované školenia zamestnancov z BOZP
15 €
0 €
záznam
2 hod.
1 x za 24 mesiacov
Vedúci zamestnanci z BOZP
15 €
0 €
záznam
2 hod.
-
Zástupcovia zamestnancov z BOZP
15 €
0 €
záznam
1 hod.
1 x za 24 mesiacov
 
 
VŠEOBECNÉ ŠKOLENIA OPP
Druh školenia
cena za účastníka
cena zmluvný partner
Vydaný doklad
Rozsah školenia
Termín opakovania
Vstupné školenie zamestnancov z OPP
10 €
0 €
záznam
1 hod.
-
Opakované školenie zamestnancov z OPP
10 €
0 €
záznam
1 hod.
1 x za 24 mesiacov
Vedúci zamestnanci z OPP
10 €
0 €
záznam
2 hod.
1 x za 24 mesiacov
 
 
 
 
 
 
VŠEOBECNÉ ŠKOLENIA VODIČOV
Druh školenia
cena za účastníka
cena zmluvný partner
Vydaný doklad
Rozsah školenia
Termín opakovania
Vodiči motorových vozidiel
20 €
15 €
preukaz
2 hod.
1 x za 24 mesiacov
 
 
 
 
 
 
VŠEOBECNÉ ŠKOLENIA PRVEJ POMOCI
Druh školenia
cena za účastníka
cena zmluvný partner
Vydaný doklad
Rozsah školenia
Termín opakovania
Prvá pomoc
35 €
25 €
záznam
dohodou
1 x za 24 mesiacov
 
 
 
 
 
 
BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK
Druh školenia
cena za účastníka
cena zmluvný partner
Vydaný doklad
Rozsah školenia
Termín opakovania
Základné školenie
500 €
450 €
osvedčenie
176 hod.
-
Aktualizačná odborná príprava
85 €
65 €
potvrdenie
16 hod.
1 x za 5 rokov
 
 
OBSLUHA KOSAČKY, KROVINOREZU, DRTIČ, MULČOVAČ
Druh školenia
cena za účastníka
cena zmluvný partner
Vydaný doklad
Rozsah školenia
Termín opakovania
Základné
25 €
15 €
preukaz
1 hod.
-
Opakované
15 €
10 €
potvrdenie
0,5 hod.
1 x za 24 mesiacov
 
 
PRÁCE VO VÝŠKACH A NAD VOĽNOU HĹBKOU
Druh školenia
cena za účastníka
cena zmluvný partner
Vydaný doklad
Rozsah školenia
Termín opakovania
Základné
50 €
39 €
preukaz
4 hod.
-
Opakované
20 €
15 €
potvrdenie
1 hod.
1 x za 12 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava
25 €
20 €
potvrdenie
2 hod.
1 x za 5 rokov
 
 
 
 
PRÁCE VO VÝŠKACH A NAD VOĽNOU HĹBKOU (HOROLEZECKÁ A SPELEOLOGICKÁ TECHNIKA )
 
Druh školenia
cena za účastníka
cena zmluvný partner
Vydaný doklad
Rozsah školenia
Termín opakovania
základné - Horolezecká a speleologická technika (výcvik)
170 €
150 €
preukaz
6 hod.
-
opakované - Horolezecká a speleologická technika 
60 €
50 €
Potvrdenie
2 hod.
1x za 12 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava (HST)
75 €
60 €
potvrdenie
2 hod.
1 x za 5 rokov
 
 
LEŠENÁRI
Druh školenia
cena za účastníka
cena zmluvný partner
Vydaný doklad
Rozsah školenia
Termín opakovania
Základné
75 €
60 €
preukaz
20 hod.
-
Opakované
40 €
30 €
potvrdene
2 hod.
1 x za 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava
45 €
35 €
potvrdenie
3 hod.
1 x za 5 rokov
 
 
VODIČI MOTOROVÝCH VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKOV
Druh školenia
cena za účastníka
cena zmluvný partner
Vydaný doklad
Rozsah školenia
Termín opakovania
Základné školenie - vysokozdvižné MV
83 €
70 €
preukaz
podľa typu
-
Rozširovací kurz o ďalšiu triedu, druh
50 €
40 €
preukaz
podľa typu
-
Opakované školenie
35 €
30 €
potvrdenie
8 hod.
1 x za 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava
45 €
35 €
potvrdenie
8 hod.
1 x za 5 rokov
 
 
 
OBSLUHA TLAKOVÝCH ZARIADENÍ (OBSLUHA TNS)
Druh školenia
cena za účastníka
cena zmluvný partner
Vydaný doklad
Rozsah školenia
Termín opakovania
Základné školenie
70 €
60 €
doklad
10 hod.
-
Opakované školenie
35 €
30 €
potvrdenie
4 hod.
1 x za 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava
45 €
35 €
potvrdenie
4 hod.
1 x za 5 rokov
 
 
 
OBSLUHA KOTLOV (KURIČI) NTL, STL KOTOLNÍ NA RÔZNE DRUHY PALIVA
Druh školenia
cena za účastníka
cena zmluvný partner
Vydaný doklad
Rozsah školenia
Termín opakovania
Obsluha nízkotl. kotlov do 100 kW
90 €
70 €
osvedčenie
12 hod.
-
Obsluha nízkotl. a stredotl.kotlov nad 100 kW
180 €
160 €
preukaz
12 hod.
1 x za 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava
60 €
45 €
potvrdenie
6 hod.
1 x za 5 rokov
 
 
VIAZAČI BREMIEN
Druh školenia
cena za účastníka
cena zmluvný partner
Vydaný doklad
Rozsah školenia
Termín opakovania
Základné školenie
65 €
45 €
preukaz
20 hod.
-
Opakované školenie
35 €
25 €
záznam
2 hod.
1 x za 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava
45 €
35 €
záznam
3 hod.
1 x za 5 rokov
 
 
 
ŽERIAVNICI
Druh školenia
cena za účastníka
cena zmluvný partner
Vydaný doklad
Rozsah školenia
Termín opakovania
Základné školenie
95 €
80 €
doklad
16 hod.
-
Základné školenie - výložníky
80 €
65 €
potvrdenie
16 hod.
-
Opakované školenie
45 €
35 €
potvrdenie
6 hod.
1 x za 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava
55 €
40 €
potvrdenie
6 hod.
1 x za 5 rokov
 
 
 
OBSLUHA ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ (nakladací žeriav HR)
Druh školenia
cena za účastníka
cena zmluvný partner
Vydaný doklad
Rozsah školenia
Termín opakovania
Základné školenie
85 €
65 €
doklad
podľa typu
-
Opakované školenie
45 €
35 €
potvrdenie
4 hod.
1 x za 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava
55 €
40 €
potvrdenie
4 hod.
1 x za 5 rokov
 
 
OBSLUHA ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ (Autozdvihák Bd3)
Druh školenia
cena za účastníka
cena zmluvný partner
Vydaný doklad
Rozsah školenia
Termín opakovania
Základné školenie
65 €
40 €
doklad
podľa typu
-
Opakované školenie
35 €
25 €
potvrdenie
4 hod.
1 x za 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava
40 €
30 €
potvrdenie
4 hod.
1 x za 5 rokov
 
 
 
OBSLUHA ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ (ZVISLE POSUVNÉ BRÁNY, ZZ NEZARADENÉ DO TRIED)
Druh školenia
cena za účastníka
cena zmluvný partner
Vydaný doklad
Rozsah školenia
Termín opakovania
Základné školenie
65 €
40 €
doklad
podľa typu
-
Opakované školenie
35 €
25 €
potvrdenie
4 hod.
1 x za 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava
40 €
30 €
potvrdenie
4 hod.
1 x za 5 rokov
 
 
OBSLUHA ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ
 ( POHYBLIVÁ PRACOVNÁ PLOŠINA S MOTOROVÝM POHONOM A S VÝŠKOU ZDVIHU NAD 1,5 M )
Druh školenia
cena za účastníka
cena zmluvný partner
Vydaný doklad
Rozsah školenia
Termín opakovania
Základné školenie
85 €
65 €
doklad
podľa typu
-
Opakované školenie
45 €
30 €
potvrdenie
4 hod.
1 x za 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava
50 €
40 €
potvrdenie
4 hod.
1 x za 5 rokov
 
 
OBSLUHA STAVEBNÝCH STROJOV
Druh školenia
cena za účastníka
cena zmluvný partner
Vydaný doklad
Rozsah školenia
Termín opakovania
Základné školenie
150 €
130 €
doklad
16 hod.
-
Obsluha ďalšieho stroja
80 €
65 €
doklad
8 hod.
-
Opakované školenie
60 €
40 €
záznam
4 hod.
1 x za 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava
70 €
60 €
záznam
8 hod.
1 x za 5 rokov
 
motorová pila.jpg
OBSLUHA MOTOROVÝCH PÍL
Druh školenia
cena za účastníka
cena zmluvný partner
Vydaný doklad
Rozsah školenia
Termín opakovania
Základné školenie - iná činnosť *
90 €
80 €
preukaz
8 hod.
-
Základné školenie - ťažba dreva *
130 €
110 €
preukaz
24 hod.
-
Opakované školenie *
45 €
35 €
záznam
2 hod.
1 x za 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava *
50 €
40 €
záznam
4 hod.
1 x za 5 rokov
 
 
ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ V ELEKTROTECHNIKE  (vyhl. č. 508/2009 Z.z.)
Druh školenia
cena za účastníka
cena zmluvný partner
Vydaný doklad
Rozsah školenia
Termín opakovania
(§20) Poučený pracovník
15 €
10 €
potvrdenie
4 hod.
1 x za 24 mesiacov
(§21) Elektrotechnik
90 €
80 €
osvedčenie
16 hod.
-
Aktualizačná odborná príprava
65 €
50 €
potvrdenie
6 hod.
1 x za 5 rokov
(§22) Samostatný elektrotechnik
120 €
95 €
osvedčenie
20 hod.
-
Aktualizačná odborná príprava
80 €
60 €
potvrdenie
6 hod.
1 x za 5 rokov
(§23) Elektrotechnik na riadenie činnosti
150 €
110 €
osvedčenie
24 hod.
-
Aktualizačná odborná príprava
80 €
50 €
potvrdenie
6 hod.
1 x za 5 rokov
Ceny školení sú uvedené bez DPH
Vysvetlivky:
zmluvní partneri sú klienti, s ktorými má spoločnosť Karenis s.r.o. uzatvorenú zmluvu o poskytovaní BOZP a OPP
služieb alebo zmluvu o poskytovaní školení.
V cene školenia je občerstvenie (káva, čaj, nealkoholické nápoje)
Poznámky: * - tieto školenia zabezpečujeme prostredníctvom našej dcérskej spoločnosti KARENIS SR s.r.o.