Obsluha motorových píl

CIEĽ ŠKOLENIA:

Cieľom výchovnej a vzdelávacej činnosti je odborne pripraviť osoby na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly so spaľovacím motorom, resp. s elektrickým motorom, ktorí môžu pracovať pri ťažbe a manipulácii dreva, v lesnom hospodárstve, na skladoch dreva, v drevárskej, tesárskej a stavebnej výrobe, pri údržbe zelene, okrajov ciest, vodných tokov, pásov pod elektrickými vedeniami, pri rekultivácii a ošetrovaní pasienkov a pod., resp. v iných odvetviach, kde sa ručné motorové reťazové píly používajú.

 

PODMIENKY PRE ABSOLVOVANIE ŠKOLENIA:

 

CENNÍK A ROZSAH ŠKOLENIA:

OBSLUHA MOTOROVÝCH PÍL
Druh školenia  Cena za účastníka Cena zmluvný partner Vydaný doklad Rozsah školenia Termín opakovania
Základné školenie  - iná činnosť * 90 € 80 € preukaz 8 hod. -
Základné školenie  -  ťažba dreva * 130 € 110 € preukaz 24 hod. -
Opakované školenie * 45 € 35 € záznam 2 hod. 1 x za 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava * 50 € 40 € záznam 4 hod. 1 x za 5 rokov