Obsluha motorových vozíkov / všetky druhy a triedy

 

 

CIEĽ ŠKOLENIA:

Cieľom základného kurzu je naučiť a oboznámiť účastníkov s teoretickými a praktickými vedomosťami a znalosťami z obsluhy motorových vozíkov. Účastník kurzu bude oboznámený s najnovšími teoretickými a legislatívnymi poznatkami z bezpečnosti práce pri obsluhe motorových vozíkov. Nadobudne vedomosti potrebné pre získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. 

 

PODMIENKY PRE ABSOLVOVANIE ŠKOLENIA:

 

 CENNÍK A ROZSAH ŠKOLENIA:

VODIČI MOTOROVÝCH VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKOV
Druh školenia  Cena za účastníka Cena zmluvný partner Vydaný doklad Rozsah školenia Termín opakovania
Základné školenie - vysokozdvižné MV 83 € 70 € preukaz podľa typu -
Rozširovací kurz o ďalšiu triedu, druh 50 € 40 € preukaz podľa typu -
Opakované školenie 35 € 30 € potvrdenie 8 hod. 1 x za 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava 45 € 35 € potvrdenie 8 hod. 1 x za 5 rokov