Obsluha stavebných strojov

 

CIEĽ ŠKOLENIA:

Cieľom je oboznámiť obsluhu so základnými konštrukčnými prvkami vybraných stavebných strojov a zariadení, spoznať funkcie jednotlivých mechanizmov vzhľadom na bezpečnú prevádzku, oboznámiť sa s pravidlami bezpečnosti práce pri prevádzke, údržbe, prípadne opravách, dosiahnuť vyhovujúcu zručnosť v ovládaní uvedených strojov a zariadení.

 

PODMIENKY PRE ABSOLVOVANIE ŠKOLENIA:

 CENNÍK A ROZSAH ŠKOLENIA:

OBSLUHA STAVEBNÝCH STROJOV
Druh školenia  Cena za účastníka Cena zmluvný partner Vydaný doklad Rozsah školenia Termín opakovania
Základné školenie 150 € 130 € doklad 16 hod. -
Obsluha ďalšieho stroja 80 € 65 € doklad 8 hod. -
Opakované školenie 60 € 40 € záznam 4 hod. 1 x za 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava 70 € 60 € záznam 8 hod. 1 x za 5 rokov