Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou

 

Cieľ školenia:

Cieľom základného kurzu zamestnancov pracujúcich vo výške je naučiť – oboznámiť účastníkov výchovno vzdelávacej aktivity s teoretickými vedomosťami, znalosťami a zásadami práce vo výške a nad voľnou hĺbkou.

 

Podmienky pre absolvovanie školenia:

 

Cenník a rozsah školenia:

PRÁCE VO VÝŠKACH A NAD VOĽNOU HĹBKOU
Druh školenia  Cena za účastníka Cena zmluvný partner Vydaný doklad Rozsah školenia Termín opakovania
Základné 50 € 39 € preukaz 4 hod. -
Opakované 20 € 15 € potvrdenie 1 hod. 1 x za 12 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava 25 € 20 € potvrdenie 2 hod. 1 x za 5 rokov

 

 

         
           
PRÁCE VO VÝŠKACH A NAD VOĽNOU HĹBKOU (HOROLEZECKÁ A SPELEOLOGICKÁ TECHNIKA )  
Druh školenia  Cena za účastníka Cena zmluvný partner Vydaný doklad Rozsah školenia Termín opakovania
základné - Horolezecká a speleologická technika (výcvik) 170 € 150 € preukaz 6 hod. -
opakované - Horolezecká a speleologická technika  60 € 50 € potvrdenie 2 hod. 1x za 12 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava (HST) 75 € 60 € potvrdenie 2 hod. 1 x za 5 rokov