Viazač bremien

 

CIEĽ ŠKOLENIA:

Cieľom základného kurzu – viazačov bremien je naučiť – oboznámiť účastníkov výchovno vzdelávacej aktivity s teoretickými vedomosťami a znalosťami z viazania, zavesovania a uchopovania bremien pomocou viazacích závesných a uchopovacích prostriedkov.

 

PODMIENKY PRE ABSOLVOVANIE ŠKOLENIA:

 

CENNÍK A ROZSAH ŠKOLENIA:

VIAZAČI BREMIEN
Druh školenia  Cena za účastníka Cena zmluvný partner Vydaný doklad Rozsah školenia Termín opakovania
Základné školenie 65 € 45 € preukaz 20 hod. -
Opakované školenie 35 € 25 € záznam 2 hod. 1 x za 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava 45 € 35 € záznam 3 hod. 1 x za 5 rokov