Všeobecné školenie prvej pomoci

 

Cieľ školenia:

Cieľom kurzu vzdelávania je oboznámiť účastníkov výchovno vzdelávacej aktivity s teoretickými vedomosťami, znalosťami a zásadami poskytovania prvej pomoci.

 

Podmienky pre absolvovanie školenia:

 

Cenník a rozsah školenia:

VŠEOBECNÉ ŠKOLENIA PRVEJ POMOCI
Druh školenia  Cena za účastníka Cena zmluvný partner Vydaný doklad Rozsah školenia Termín opakovania
Prvá pomoc 35 € 25 € záznam dohodou 1 x za 24 mesiacov